top of page

 מידע עלינו

7127e041-bbc7-426e-b9d6-8b72c8453f54.JPG

שבט תפוח הינו אחד מבין 26 שבטים שפועלים בצפון אמריקה כחלק מתנועת הנוער הישראלית "הצופים".

 

השבט הינו חלק מהנהגת “צבר” - הנהגת הצופים העבריים בצפון אמריקה. נכון להיום, ישנם בהנהגת “צבר” כ-26 שבטי צופים הפזורים מטורנטו שבקנדה ועד סן דייגו בדרום קליפורניה. בסך הכל מונה הנהגת “צבר” מעל לכ-4000 חניכים!

 

שבט “תפוח” מונה כיום כ-200 חניכים, מכיתות ב׳-י״ב המגיעים באופן סדיר בימי ראשון לפעילות חינוכית. הפעילות מועברת בעברית על ידי מדריכים בוגרי קורס הדרכה שהינם חברי השכבה הבוגרת .

 

הצופים הינה תנועת נוער חילונית וא-פוליטית אשר פותחת את שעריה בפני כל אחד אשר הרוח הישראלית נושבת בליבו ולכן, הפעילויות מועברות בעברית ברוח ישראלית.

השבט מפגיש, מחבר ומלכד את הישראלים ובני הישראלים אשר חיים בעירנו תוך פעילות חוויתית בנושאים: דמוקרטיה, שיוויון, פיתוח מנהיגות, מסורת יהודית, יכולות הדרכה, גיבוש הזהות האישית, צופיות מעשית , חיזוק הקשר למדינת ישראל ושמירה על השפה העברית.

 

image_6483441 (2).JPG
f809c29a-9da0-4acf-b1e7-6935d6bc3dd9.JPG
80bcb6ce-494e-41db-b07f-15d4668e585c.JPG

יעוד "הנהגת צבר" : 

הנהגת צבר היא תנועת נוער ציונית, שייעודה הוא להפעיל ולפתח, מסגרות חינוכיות-ערכיות, בהן יפעלו ילדים ובני נוער ,בני הקהילה הישראלית, בכל רחבי צפון אמריקה במגוון פעילויות חברתיות, חווייתיות ציוניות המהוות עבורם בסיס להכרת ואהבת ארץ ישראל.

ההנהגה תתנהל באופן מקצועי על ידי מערכת משולבת של מתנדבים ואנשי מקצוע על בסיס מחויבות לייעודה של תנועת הצופים העבריים בישראל.

ההנהגה תפעל להקנות את הכלים לעיצוב זהות יהודית-ישראלית משמעותית המשלבת בין המורשת הרבגונית של העם היהודי על מגזריו השונים, לבין התרבות וההוויה הישראלית המתגבשת במדינת ישראל. הנהגת צבר תעודד ותחזק את הקשר בין חניכיה והקהילה הישראלית לבין הקהילה היהודית בצפון אמריקה.

 

ההנהגה הינה חלק בלתי נפרד מתנועת הצופים העבריים ומעמותת ידידי הצופים בצפון אמריקה ולכן תפעל על-פי החזון, המטרות והעקרונות המנחים של שני הארגונים הללו.

ההנהגה תעודד את בוגריה לקחת חלק בפעילות תורמת לקהילה ולחברה. להוות גורם מרכזי ומשמעותי בעיצוב דמותה האיכותית של החברה בישראל באמצעות תכניות ההגשמה במסגרת שנת שירות והתנדבות, גיוס לשירות ביחידות ובתפקידים המביאים לידי מיצוי מרבי את כשרונותיהם ויכולתם לתרום לצה"ל.

bottom of page