top of page

!הרשמה לשנת פעילות 22-23 נפתחה

9b6f1b04-7911-47b4-8513-c7aa0dead624.JPG

דמי הרשמה ופרטים נוספים


* דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור פעילות שנתית, ביטוח אישי לחניך ועניבה
* דמי ההרשמה אינם כוללים מדי חאקי ($30), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים
* במידה ופרטי ביטוח הבריאות של החניך ישתנו במהלך השנה, באחריותכם לעדכן את והצוות המוביל על השינוי
* הנכם מסכימים בזאת ששבט תפוח והנהגת הצופים רשאים להשתמש ולפרסם את תמונותיכם ותמונות ילדיכם בכל מדיה, כולל אינטרנט ורשתות חברתיות לצרכי פרסום או לכל צורך אחר. 


משפחות הזקוקות לפריסת תשלומים - אנא פנו בהקדם למיכל פורן, ראש השבט

מדיניות הרשמה 

הרשמה מוקדמת תמשך עד ה 10 בספטמבר ב9 בערב

תעריף הרשמה מוקדמת - $580 לילד ראשון ו$30 הנחה לילדים נוספים

הרשמה רגילה החל מה 10 בספטמבר ב9 בערב

תעריף הרשמה - $630 לילד ראשון ו$30 הנחה לילדים נוספים

IMG-2034 (1).JPG

מדיניות החזרים 

כל החניכים בשבט חייבים להיות רשומים ומשולמים על מנת לקחת חלק בפעילות השבועית ו/או במפעלים השונים של השבט

חניכים חדשים זכאים לשלוש פעולות ניסיון

במידה ותחליטו לפרוש אחרי שלושת הפעולות יוחזרו דמי החבר מינוס $30 דמי ניהול

שימו לב - במידה וחניך יחליט לפרוש לאחר סיום תקופת הניסיון לא יתקבלו שום החזרים

bottom of page