Screen Shot 2018-11-16 at 6.21.33 PM.png

הרשמה לשבט תפוח

לשנת פעילות 21-22 

https://tapuach.israelscouts.org/form/tapuach-enrollment-form-2021-202

Screen Shot 2018-11-16 at 6.21.33 PM.png
tzofim.webp

דמי הרשמה ופרטים נוספים


* דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור פעילות שנתית, ביטוח אישי לחניך ועניבה
* דמי ההרשמה אינם כוללים מדי חאקי ($26), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים
* במידה ופרטי ביטוח הבריאות של החניך ישתנו במהלך השנה, באחריותכם לעדכן את והצוות המוביל על השינוי

  * הנכם מסכימים בזאת ששבט תפוח והנהגת הצופים רשאים להשתמש ולפרסם את תמונותיכם ותמונות ילדיכם בכל מדיה, כולל אינטרנט ופייסבוק לצרכי פרסום או לכל צורך אחר. 


משפחות הזקוקות לפריסת תשלומים - אנא פנו בהקדם למיכל אטיה, גזברית השבט

מדיניות הרשמה 

הרשמה מוקדמת תמשך עד ה 13 לספטמבר

תעריף הרשמה מוקדמת - $530 לילד ראשון ו$30 הנחה לילדים נוספים

תעריף הרשמה מוקדמת תפוחונים - $530

הרשמה רגילה החל מה 14 לספטמבר

תעריף הרשמה - $580 לילד ראשון ו$30 הנחה לילדים נוספים

תעריף הרשמה תפוחונים - $580

חבצלת הצופים.jpg

מדיניות החזרים 

כל החניכים בשבט חייבים להיות רשומים ומשולמים על מנת לקחת חלק בפעילות השבועית ו/או במפעלים השונים של השבט

חניכים חדשים זכאים לשלוש פעולות ניסיון

במידה ותחליטו לפרוש אחרי שלושת הפעולות יוחזרו דמי החבר מינוס $30 דמי ניהול

שימו לב - במידה וחניך יחליט לפרוש לאחר סיום תקופת הניסיון לא יתקבלו שום החזרים